Statistika

Registretie uznemumu pec uznemuma statusu.

Active: 5162192
Live but Receiver Manager on at least one charge: 1663
VOLUNTARY ARRANGEMENT / ADMINISTRATIVE RECEIVER: 1
RECEIVER MANAGER / ADMINISTRATIVE RECEIVER: 10
In Administration: 3360
Liquidation: 109645
Voluntary Arrangement: 538
Active - Proposal to Strike off: 333483
In Administration/Administrative Receiver: 304
RECEIVERSHIP: 187
ADMINISTRATION ORDER: 123
In Administration/Receiver Manager: 35
ADMINISTRATIVE RECEIVER: 106
VOLUNTARY ARRANGEMENT / RECEIVER MANAGER: 2

Piezimes

Informacija par uznemumu, ko tiek laipni sniegta Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”.

Pedeja atjaunošana 1 May 2024

Marketinga iespejas

Nemot vera, iesaistoties ar cilvekiem, kas dzivo un strada Lielbritanija? Merktiecigu interneta marketings ir ideals vietejiem uznemumiem.

Merktiecigu marketinga ar pasta indeksu ir ideals vietejiem uznemumiem.

Panakt, lai cilvekiem ar merktiecigu marketinga ir vieglak un efektivak neka jebkad agrak.

Ka vairak neka 50% no Lielbritanijas iedzivotaju ir mobilais jus varat aizsniegt esošajiem un jaunajiem klientiem mekle jusu produktiem un pakalpojumiem, kur un kad vien vini ir gatavi - darba, majas un spelet.

Skatit vieteja interneta marketings - ar pasta indeksu, regiona vai valsts