Statistika

Registretie uznemumu pec uznemuma statusu.

RECEIVER MANAGER / ADMINISTRATIVE RECEIVER: 16
VOLUNTARY ARRANGEMENT / RECEIVER MANAGER: 6
ADMINISTRATIVE RECEIVER: 121
Voluntary Arrangement: 988
In Administration/Administrative Receiver: 1057
Live but Receiver Manager on at least one charge: 1298
In Administration/Receiver Manager: 32
ADMINISTRATION ORDER: 145
RECEIVERSHIP: 198
In Administration: 3065
VOLUNTARY ARRANGEMENT / ADMINISTRATIVE RECEIVER: 1
Liquidation: 91323
Active - Proposal to Strike off: 159531
Active: 4206735

Piezimes

Informacija par uznemumu, ko tiek laipni sniegta Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”.

Pedeja atjaunošana 1 December 2019

Marketinga iespejas

Nemot vera, iesaistoties ar cilvekiem, kas dzivo un strada Lielbritanija? Merktiecigu interneta marketings ir ideals vietejiem uznemumiem.

Merktiecigu marketinga ar pasta indeksu ir ideals vietejiem uznemumiem.

Panakt, lai cilvekiem ar merktiecigu marketinga ir vieglak un efektivak neka jebkad agrak.

Ka vairak neka 50% no Lielbritanijas iedzivotaju ir mobilais jus varat aizsniegt esošajiem un jaunajiem klientiem mekle jusu produktiem un pakalpojumiem, kur un kad vien vini ir gatavi - darba, majas un spelet.

Skatit vieteja interneta marketings - ar pasta indeksu, regiona vai valsts